Obchody święta Niepodległości od pięciu lat są do siebie podobne; cały październik uczymy się pieśni patriotycznych i żołnierskich, przygotowujemy śpiewniki, robimy zaproszenia i afisze oraz biało-czerwone kotyliony, a w dniu 11 listopada idziemy ze sztandarem do kościoła na mszę w intencji Ojczyzny. Po mszy organizujemy "Patriotyczną lekcję śpiewania" - w tym roku pieśni było 15. Śpiewy prowadzili uczniowie klasy III, IV, VI i VIII, a parafianie dzielnie wtórowali. Należy dodać, że Chór parafialny SoliDeo zawsze zapewnia piękną oprawę mszy i uczestniczy dzielnie w lekcji.


W październiku odbyła się w szkole akcja "Podaruj Znicz" - zbieraliśmy znicze, które później zostały zawiezione na Ukrainę i zapalone na polskich grobach.


Samorząd Uczniowski ma niezwykłe pomysły i zawsze zaskakuje nauczycieli czymś wyjątkowym. W tym roku z okazji Dnia Nauczyciela, uczniowie zorganizowali uroczystość w klimacie piosenki Ireny Jarockiej "Kawiarenki". Było pięknie, elegancko i w dodatku bardzo smakowicie.


Władzę uczniowską wybiera się w czerwcu na końcu roku szkolnego. We wrześniu odbywają się wybory opiekuna samorządu i mamy władzę! Opiekunem niezmiennie od lat jest wybierana Pani Anna Zając - gratulujemy!


W tym roku przyjęcie uczniów do społeczności szkolnej odbyło się 5 października. Wychowawczynią klasy I jest pani Halina Potoczny i jest bardzo zadowolona ze swoich wychowanków. Na pamiątkę ślubowania i pasowania na ucznia tradycyjnie posadzono obok szkoły śliczne drzewko liściaste.


Trzeba było opuścić duże pomieszczenie na piętrze i ulokować się w zwolnionym właśnie służbowym mieszkaniu. Znów likwidacja ścian i niepotrzebnych instalacji sanitarnych ale jakoś to będzie! Na zdjęciu najdzielniejsi czytelnicy z Panią Dorotą Skotnicką.


Żegnajcie wakacje! Wszyscy wrócili do szkoły w komplecie, jest nas 71 uczniów oraz 10 dzieci w oddziale przedszkolnym. Jak zwykle rozpoczęliśmy od mszy świętej, potem apel w szkole i spotkanie z wychowawcami, a jutro normalny, powszedni dzień. Mamy nowy rok szkolny.


11 lipca 2017r. wkroczyła na teren szkoły firma budowlana i zaczęły się prace termomodernizacyjne w ramach wielkiego projektu realizowanego na terenie całej gminy. Roboty trwały do 31 sierpnia. W budynku wymieniono oświetlenie, instalację CO wraz z grzejnikami, odnowiono kotłownię, zamontowano nowoczesny piec. Budynek docieplono i wykonano oryginalną elewację.