ZARZĄD RADY RODZICÓW:

 

Przewodnicząca : Marta Żak

Zastępca:  Joanna Smagała

Skarbnik:  Elżbieta Stepaniak

Sekretarz:  Anna Garbarz