Hymnem szkoły został wybrany jeden z najbardziej znaczących w dziejach naszego narodu utwór Marii Konopnickiej ROTA


Maria Konopnicka (Wasiłowska) urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Była poetką i nowelistką, tworzyła pod pseudonimami: Jan Sawa, Marko, Jan Waręż. Jej rodzicami byli Józef, obrońca Prokuratorii Generalnej i Patron Trybunału cywilnego, oraz Scholastyka. Maria wraz z rodziną spędziła najmłodsze lata swojego życia w Warszawie. W 1849 roku przeprowadziła się do Kalisza. Mieszkała na Warszawskim Przedmieściu w pałacu Puchalskich. Miała pięcioro rodzeństwa, przy czym Zofia zmarła zaraz po porodzie, a jedyny brat stracił życie w pierwszej bitwie pod Krzywosądem. Matka Marii osierociła dzieci w 1854 roku. Od roku 1855 do 1856 Maria uczyła się na pensji u sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie poznała Elizę Orzeszkową. W 1862 roku wyszła za mąż. Wyjechała do Bronowa koło Poddębic, a następnie do Gusina. Urodziła też syna Tadeusza, a w kolejnych latach jeszcze siedmioro dzieci, z czego dwoje zmarło tuż po narodzinach. W 1876 roku rozstała się z mężem, a dwa lata później zmarł jej ojciec. Od 1877-1890 roku mieszkała z dziećmi w Warszawie.


Sztandar szkoły… piękny symbol  naszej małej Ojczyzny, tak samo  drogi jak flaga biało-czerwona, biały orzeł czy Mazurek Dąbrowskiego… Towarzyszy nam podczas obchodów świąt narodowych, jest z nami w kościele kiedy rozpoczynamy rok szkolny, jest z nami również, kiedy go kończymy, dziękując Bogu za  całoroczny trud. 

 


   Pierwszą wzmiankę o szkole w Siennowie mamy z dnia 24 maja 1449 roku  w dokumencie mówiącym o podziale majątku właściciela Jana Sienki. Podczas najazdu Tatarów w 1522 roku, budynek szkoły został spalony, podobnie jak dwór, kościół i zabudowania wiejskie. Po straszliwej klęsce dziedziczka Maria Ożarowska kazała wybudować szkołę na terenie majątku dworskiego. Budynek szkolny był drewniany, znajdowała się w nim jedna izba lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela. Do szkoły uczęszczało wtedy około 50 dzieci, sala lekcyjna okazała się za mała.


Marian Posiak - nauczyciel, przyjaciel dzieci i młodzieży, artysta, a przede wszystkim wrażliwy, ciepły, pełen ciekawych pomysłów człowiek…

Urodził się 24 stycznia 1950 r.  w Urzejowicach pod Przeworskiem. Tam mieszkał i pracował w gospodarstwie rodziców, tam też uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Po jej ukończeniu podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku.  Po uzyskaniu świadectwa  dojrzałości w roku 1968, odbył roczny kurs kreśleń budowlanych  i kosztorysowania. W roku 1969 został słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie na wydziale zajęć praktyczno-technicznych i wychowania plastycznego. Egzamin dyplomowy zdał w czerwcu 1971 roku, a we wrześniu podjął swoją pierwszą pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sieteszy. Pracował tam  trzy lata. 1 września 1974 roku został powołany na Zastępcę Gminnego Dyrektora Szkół w Zarzeczu na okres 5 lat. Z tego stanowiska zrezygnował w roku 1977.