LIST DYREKTORA SZKOŁY DO RODZICÓW

 Szanowni Państwo,

                Znajdujemy się w trudnej sytuacji. Wymaga ona od nas mobilizacji i współpracy. Koniecznością stała się nauka na odległość. Proszę, aby rodzice egzekwowali od swoich dzieci odpowiadanie na wiadomości od nauczycieli. W chwili obecnej informacje od nauczycieli płyną w jedną stronę - w większości przypadków uczniowie na listy nie odpowiadają. Przeczy to  koncepcji nauczania zdalnego, które stało się koniecznością.  Proszę o pomoc w tej sprawie,  prośbę kieruję przede wszystkim do rodziców uczniów klas IV-VI.

               W przypadku oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III, nauczyciele pozostają w kontakcie  z rodzicami i informują o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach   i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

               Korzystanie ze zdalnego nauczania nie może naruszać zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności. Nauczyciele są zobowiązani do przekazywania uczniom materiału do pracy w takich ilościach, aby powyższe zasady zachować. W razie problemów, proszę                                    o kontakt rodziców z wychowawcą klasy lub z dyrektorem szkoły.

Mam nadzieję, że wspólnie sprostamy nowym wyzwaniom.

Ze zrozumiałych względów nie organizujemy planowanego na kwiecień Festynu Ekologicznego, nie odbędzie się również konkurs: "Jazda na byle czym - Parada Ekopojazdów". Pomyślimy o tym, jak bezpiecznie wrócimy do szkoły.

 

Życzę wszystkim wytrwałości i zdrowia, 

przesyłam serdeczne pozdrowienia.

Dyrektor

Elżbieta Nykiel


LIST PEDAGOGA SZKOLNEGO DO RODZICÓW

 Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją uczniowie w najbliższych dniach będą się uczyć zdalnie, co może wpłynąć na zwiększenie czasu spędzanego w sieci. W trosce o ich bezpieczeństwo przesyłam Państwu link, za pomocą którego można pobrać poradnik dotyczący korzystania przez dzieci z mediów. Jestem przekonana, że uczniowie mają bogatą wiedzę na ten temat, jednakże zachęcam do przypomnienia im zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Udostępniam również kilka interesujących linków zawierających filmy edukacyjne, profilaktyczne oraz ciekawe szkolenia dla chętnych uczniów.

 Bezpieczne media. Poradnik dla rodziców

https://www.edukacja.fdds.pl/fc63516e-e941-4d3c-827d-9febcf076630/Extras/broszura_Dziecko-i-media-19-09-2017.pdf

 Filmy edukacyjne dla uczniów:

- Reżyser Życia - kanał na YouTube, polecam wszystkie filmy a szczególnie te, dotyczące tematyki cyberprzemocy oraz hejtu.

https://www.youtube.com/watch?v=xCJQtdnFhnk&t=

 - Dajemy Dzieciom Siłę - kanał na YouTube, zawierający filmy edukacyjne dotyczące aktualnej problematyki dzieci i młodzieży.

https://www.youtube.com/user/DzieciNiczyje

 

Bezpłatne szkolenia dla młodzieży znajdują się na stronie http://szkolenia.myslepozytywnie.pl/ są dostępne po rejestracji. Proponowana tematyka dla uczniów klas VI -VIII:

- Odnajdywanie siebie i dostrzeganie swoich potrzeb 

- Odkrywanie potencjału – rozbudzanie poczucia własnej wartości

- Zarządzanie sobą w czasie – pomyśl, zaplanuj działaj 

- Bądź komunikatywny! Bądź komunikatywna! – zasady komunikacji interpersonalnej 

- Zdrowie psychiczne to też zdrowie – dbaj o nie 

 

Życzę wszystkim zdrowia i bezpiecznie spędzonego czasu.

Pozdrawiam

Monika Kmiecik pedagog szkolny


OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

 W dniu 13 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się szkolenie dla rodziców  prowadzone w ramach realizowanego przez Gminę Zarzecze  projektu "Archipelag Skarbów". W tym samym dniu odbędą się spotkania z wychowawcami, zgodnie z przekazaną informacją. Rodzice od godziny 15:30 do godziny 18:30 mogą skorzystać z konsultacji nauczycieli na temat: "Jak pomóc dziecku aby umiało się uczyć?"

W dniu 15 listopada 2019r. tj. w piątek w godzinach 13:00 – 14:00 rodzice uczniów naszej szkoły będą mogli skorzystać z indywidualnych, nieodpłatnych konsultacji z psychologiem w ramach udziału w projekcie „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze”

Pani psycholog będzie czekać na zainteresowanych w bibliotece szkolnej ( wejście od zewnątrz budynku – dawne mieszkanie służbowe nauczyciela )

Zapraszam! 

Dyrektor szkoły

Elżbieta Nykiel

 


OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

W dniu 18 października 2019r. tj. w piątek w godzinach 12.30 – 14.30 rodzice uczniów naszej szkoły będą mogli skorzystać z indywidualnych, nieodpłatnych konsultacji z psychologiem w ramach udziału w projekcie „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze”

Pani psycholog będzie czekać na zainteresowanych w bibliotece szkolnej

( wejście od zewnątrz budynku – dawne mieszkanie służbowe nauczyciela )

Zapraszam do skorzystania z fachowych porad.

 

Dyrektor szkoły

Elżbieta Nykiel

 


Rok szkolny 2019/2020

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr Monika Kmiecik:

Poniedziałek: 7.50 - 12.20

Czwartek: 8.00 -10.30

Piątek: 11.15 - 14.15

 


GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI

do dyspozycji rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela - wychowawstwo, nauczane przedmioty

 

Dzień tygodnia

 

Godziny konsultacji

Renata Dziurzyńska - wych. oddziału przedszkolnego

wtorek

 

 

 

8.00 - 8.30

Anna Wierzbicka - wych. klasy I,

nauczyciel wspomagający w kl. II

czwartek

 

8.00 – 8.45

 

Marcin Aleksander - wych. klasy II, wych. fizyczne II+III, j. niemiecki w kl. VIII

wtorek

 

8.00 – 8.45

 

Halina Potoczny - wych. klasy III,

historia V-VIII,

czwartek

10.40 – 11.30

Marcin Kasperski wych. klasy IV, przyroda kl.IV, geografia V-VIII, wych fizyczne kl.I, IV-VIII

poniedziałek

9.45 – 10.30

Dorota Skotnicka - wych.kl. V

j. angielski 0-VIII, biologia kl. VIII,

środa

9.45 – 10.30

Anna Zając - wych. klasy VI, matematyka kl.IV-VIII

środa

piątek

 

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

Elżbieta Dendura-Świtalska - wych. klasy VIII, nauczyciel wspom. w kl. II i VIII,

j. polski kl. IV, zaj. ind. kl. II i VIII,

 

poniedziałek

 

8.00 - 8.45

Dominika Kłyż -

j. polski kl. V, VI, VIII

środa

10.45 – 11.30

Jacek Zięba – zaj. komputerowe kl.III, technika IV-VI, informatyka kl. IV-VIII

czwartek

9.45 – 10.30

Ks. Leszek Gruszecki - religia kl.II,III

wtorek

czwartek

7.30 - 8.00

Ks. Mariusz Łach - religia w kl.”0” I, IV-VIII

czwartek

9.45 – 10.30

Elżbieta Nykiel - muzyka kl. V,VI, plastyka kl. IV-VI

wtorek

8.00 - 8.30

Monika Kmiecik - pedagog szkolny,

muzyka kl. IV

poniedziałek, czwartek,

piątek

7.50 - 12.20

8.00 – 10.30

11.15- 14.15

Joanna Kubicka - fizyka kl. VIII,

 

środa

9.45 – 10.00

Katarzyna Rolska – Michno - biologia kl. VI,VII, chemia kl. VII, VIII

piątek

9.45 -10.15

Iwona Węglowska - WOS kl. VIII, historia kl. IV, doradztwo zawodowe kl.VIII

środa

14.50 - 15.15

Liliana Dziedzic - edukacja dla bezpieczeństwa kl.VIII, zaj log. kl.II

piątek

13.15 - 13.45