Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”  przy wsparciu finansowym Ministra Sportu i Turystyki ze środków  Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów klas I – III  z terenu Gminy Zarzecze - projekt z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Maćkówce.