Nadszedł ten cudowny moment i uroczyście zakończono rok szkolny 2021/2022. Byliśmy w kościele na mszy świętej, potem było spotkanie w szkole. Na początku wystąpiły z piosenką dzieci przedszkolne, którym rozdano dyplomy i nagrody. Potem była część oficjalna dotycząca uczniów. Zaszczycili nas obecnością: Pani Małgorzata Byrwa - Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, Wójt Gminy Pan Tomasz Bury oraz Pani Katarzyna Kulpa - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu. Pan Tomasz Bury wręczył stypendium naukowe za wyniki w nauce dla Mai Klimko. Aby uzyskać takie stypendium, należy mieć średnią ocen co najmniej 5.0 oraz tytuł laureata wojewódzkiego konkursu wiedzy pod patronatem kuratora oświaty. Mai gratulujemy!

Po tej ceremonii nastąpiło ślubowanie klasy VIII i pożegnanie ze sztandarem. Klasa VIII uroczyście zamykała swoją edukację w szkole podstawowej. Starsze koleżanki i kolegów żegnała klasa VII.   Potem były świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, dyplomy, karty rowerowe, podziękowania, kwiaty, słodkie upominki od Rady Rodziców i dużo, dużo wzruszeń.

Na koniec ogłoszono wyniki wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego: przewodnicząca została Milena Wołoszyn, na opiekuna Samorządu uczniowie wybrali Panią Annę Wierzbicką. Skład nowego Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco: Milena Wołoszyn, Karol Stepaniak, Milena Nykiel, Bartosz Kulita, Karol Smagała, Oliwia Garbarz i Kaja Klimko. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Wreszcie nastąpiło tradycyjne odliczanie: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1… WAKACJE! Uczniowie odebrali świadectwa, pożegnali się z wychowawcami i to by było na tyle...

Wszystkim życzymy  szczęśliwego wakacyjnego wypoczynku!