Uczniowie naszej szkoły realizowali projekt edukacyjny „Na tropie bioróżnorodności” dofinansowany z Programu Edukacja Inspiracja. Kwota dofinansowania wynosiła 3 500 złotych. Podsumowaniem projektu był zorganizowany 21 czerwca Piknik Ekologiczny. Uczestnicy projektu zaprezentowali swoje dotychczasowe działania oraz ich efekt końcowy, czyli ścieżkę edukacyjną ułatwiającą poznawanie różnych gatunków drzew.

Projekt „ Na tropie bioróżnorodności” składał się z wielu działań i trwał kilka miesięcy. Celem projektu było poszerzanie wiedzy uczniów na temat bioróżnorodności. Co to jest bioróżnorodność? Dlaczego bioróżnorodność znika? Jak ją chronić? Jaki jest wpływ drzew na stan otaczającego nas środowiska i na zmiany klimatu?

Uczniowie biorący udział w projekcie zdobywali wiedzę przyrodniczą a następnie dzielili się tą wiedzą z innymi. Poprzez eko-edukację uwrażliwiali na potrzeby współczesnego świata. Angażowali swoich kolegów i rodziców do współdziałania.

Zaprojektowali, zmontowali i rozwiesili wokół szkoły nowe budki lęgowe dla ptaków, dokonali inwentaryzacji dendrologicznej i nauczyli się obliczać wiek drzew. Doskonalili umiejętność korzystania z atlasów przyrodniczych przy oznaczaniu poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Stworzyli lapbooka o bioróżnorodności i kronikę drzewek szkolnych wraz z mapą ich rozmieszczenia. Kreatywnie, samodzielnie i odpowiedzialnie podejmowali się organizacji Dnia Bioróżnorodności, gdy dzielili się swoją wiedzą przyrodniczą z innymi przygotowując kolorowe, ciekawe stanowiska edukacyjne z puzzlami, krzyżówkami, kolorowankami, atlasami i albumami. Założyli łąkę kwietną, zaplanowali i zorganizowali piknik ekologiczny rozpoczynając go piękną opowieścią o przyrodzie w formie ilustrowanych kart teatrzyku kamishibai. W czasie pikniku zaprosili innych do udziału w sadzeniu nowych drzew i krzewów. Każda klasa miała okazję zasadzić własne rośliny. Był to też czas wypełniony grami i zabawami na świeżym powietrzu oraz wspólnym grillowaniem.

Tego typu projekt na pewno ułatwia zdobywanie wiedzy, uczniowie uczyli się bardziej praktycznie, odbywały się lekcje w terenie oparte na obserwacji. Doskonalili umiejętność komunikacji i współpracy w grupie. Mają też niewątpliwie satysfakcję, że zostanie po nich żywa pamiątka czyli nowe rośliny w szkolnym ogrodzie. Najbardziej cieszy samodzielność uczniów i ich zaangażowanie. I to, że mają dalsze plany i marzenia ekologiczne.

Zmiany klimatu oraz wysokie zanieczyszczenie środowiska nie służą bioróżnorodności. Żyjemy w czasach wymierania wielu gatunków. Musimy podejmować różne działania na rzecz ochrony przyrody, zadbać o stare drzewa i tereny zielone bo to one stanowią bazę pokarmową dla ptaków, owadów, jeży, nietoperzy, wiewiórek i wielu innych gatunków. Sadzenie drzew na całym świecie jest najskuteczniejszą i najtańszą strategią w walce z zmianami klimatu, jaką obecnie dysponujemy. Drzewa są naturalnymi klimatyzatorami obniżającymi lokalnie temperaturę nawet o kilka stopni Celsjusza. Utrzymują większą wilgotność powietrza, obniżają lokalnie ciśnienie i tym samym przyczyniają się do częstszych i mniej gwałtownych deszczów.

Teren wokół naszej szkoły wypiękniał dzięki nowym nasadzeniom. Obserwacja, opieka nad  roślinami przybliża wszystkim uczniom świat przyrody i kształtuje właściwe wobec niej postawy. Serdecznie dziękujemy Edukacyjnej Fundacji imieniem Romana Czarneckiego oraz Fundacji Szkoła z Klasą za wsparcie finansowe.

Koordynator Projektu Dorota Skotnicka