27 maja 2022 r. w Zarzeczu miały miejsce przesłuchania uczestników Konkursu literacko - recytatorskiego  pod hasłem "Moje szczęście to moja rodzina" ogłoszonego przez GOPS w Zarzeczu. Z naszej szkoły  w konkursie uczestniczyło 9 osób z klas IV-VIII. Zadaniem konkursowym  było napisanie wiersza o rodzinie i recytacja swojego tekstu. Nauczyciele poloniści skutecznie zachęcali uczniów do twórczości poetyckiej i tak objawiły  się nam liczne talenty. Wyniki ogłoszono 30 maja na Spotkaniu z okazji Dnia Matki, które odbyło się w Zarzeckim Pałacu. Wśród nagrodzonych znalazł się Bartosz Kulita - I miejsce w kat. klas VII-VIII, Kaja Klimko - II miejsce, Oskar Lewko - III miejsce - kat. IV-VI.  Zwycięzcy I, II i III miejsca recytowali swoje wiersze, poezję pozostałych uczestników czytali zaproszeni na uroczystość goście. Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursie.  Przygotowane przez nich wiersze zostały ocenione jako bardzo dojrzałe i po prostu piękne.