19 listopada 2021r. został spisany protokół Komisji Oceniającej Gminnego Konkursu Fotograficznego "Bądź dumny, wywieś flagę", wszystkie nadesłane zdjęcia umieszczono na Facebooku naszej szkoły.  25 listopada wręczono nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom Konkursu. Ten ceremoniał dokonał się z udziałem dyrektora szkoły w Siennowie - organizatora Konkursu i przedstawicieli Patronatu Honorowego: Przewodniczącej Rady Gminy Pani Małgorzaty Byrwy i Radnego Gminy Pana Grzegorza Cielca. Na zdjęciach prezentujemy kilka ujęć z tego wydarzenia. W tym miejscu składamy Pani Małgorzacie Byrwa i Panu Grzegorzowi Cielcowi gorące podziękowanie za pomoc w organizacji Konkursu i wsparcie finansowe.

26 listopada 2021r. o godzinie 17.00  zamknięto plebiscyt internautów na najpiękniejsze zdjęcie w Konkursie. Nagrodę przyznano Mikołajowi  Niemczakowi  z oddziału przedszkolnego Szkoły Filialnej im. Orła Białego w Pełnatyczach.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w Konkursie nadsyłając regulaminowe zdjęcia na tle wywieszonej flagi, dziękujemy za inne zdjęcia, które są również wymownym znakiem patriotyzmu. Dziękujemy również tym, którzy wywiesili flagi, ale nie zebrali sił, aby zrobić zdjęcie i dopełnić formalności konkursowych - tacy też byli. Wszelkie inicjatywy są bardzo cenne i świadczą o naszej dumie narodowej.